Borang Permohonan Pendaftaran Orang Kurang Upaya
Medan Negeri perlu dipilih
Medan Daerah perlu dipilih
Medan Cara Memohon perlu dipilih
MAKLUMAT PERUJUK (JIKA BERKENAAN)
BAHAGIAN A : BIODATA PEMOHON - untuk diisi oleh Pemohon/Wakil/Waris Terdekat
Maklumat Peribadi
Gambar OKU
Saiz maksimum dibenarkan : 100 KB
Saiz gambar berukuran passport (250px x 350px)
Jenis fail dibenarkan : jpeg, jpg, png
Medan Muatnaik Gambar perlu diisi
Medan No. MyKad/MyKid perlu diisi
Medan Nama Penuh perlu diisi
Medan Status Perkahwinan perlu dipilih
orang
Medan Telefon Bimbit perlu diisi
Medan E-mel perlu diisi dengan format yang betul
Medan Alamat Tetap perlu diisi
Medan Alamat Tetap perlu diisi
Medan Bandar perlu dipilih
Medan Poskod perlu diisi
Medan Negeri perlu dipilih
Medan Alamat Surat-Menyurat perlu diisi
Medan Alamat Surat-Menyurat perlu diisi
Medan Bandar perlu dipilih
Medan Poskod perlu diisi
Medan Negeri perlu dipilih
Medan Agama perlu dipilih
Medan Kumpulan Etnik perlu dipilih
Medan Tarikh Lahir perlu diisi
tahun
Medan Jantina perlu diisi
Medan Parlimen perlu diisi
Medan DUN perlu diisi
Medan OKU Jelas perlu dipilih
Gambar ketidakupayaan jelas perlu dimuatnaik
Saiz maksimum dibenarkan : 2 MB
Jenis fail dibenarkan : jpeg, jpg, png
Maklumat Pendidikan
Medan Tahap Pendidikan perlu dipilih
Medan Bidang Pengajian perlu diisi
Medan Nama Institusi perlu diisi
Maklumat Pekerjaan
Medan Sektor Pekerjaan perlu dipilih
Medan Status Pekerjaan perlu dipilih
Medan Pekerjaan perlu dipilih
Medan Nama Majikan perlu diisi
Medan No. Tel. Majikan perlu diisi
Medan Alamat Majikan perlu diisi
Medan Alamat Majikan perlu diisi
Medan Bandar perlu dipilih
Medan Poskod perlu diisi
Medan Negeri perlu dipilih
Medan Pendapatan perlu dipilih
Medan Pemadanan Kerja perlu dipilih
Medan Perlu Job Coach perlu dipilih
BAHAGIAN 1 : PERTIMBANGAN PEMADANAN KERJA ORANG KURANG UPAYA
1. KEUPAYAAN ASAS *
Medan Keupayaan Asas perlu dipilih
2. PENGUASAAN 3M
Medan Membaca perlu dipilih
Medan Menulis perlu dipilih
Medan Mengira perlu dipilih
3. KEMAHIRAN BAHASA
Medan Bahasa Melayu perlu dipilih
Medan Bahasa Inggeris perlu dipilih
4. KEMAHIRAN BERKOMUNIKASI
Medan Bahasa Isyarat perlu dipilih
Medan Bersosial / Berinteraksi perlu dipilih
Medan Pengetahuan Am perlu dipilih
5. KEMAHIRAN MENGGUNAKAN TEKNOLOGI DAN PERALATAN
6. KECENDERUNGAN, MINAT DAN PERIHAL PEKERJAAN
7. MOBILITI
Medan Pengangkutan ke Tempat Kerja perlu dipilih
Medan Jenis Kenderaan perlu dipilih
Medan Bil. Tahun Kenderaan perlu diisi
Medan No. Lesen perlu diisi
Medan Kelas Lesen perlu diisi
8. KEPERLUAN TEMPAT TINGGAL (JIKA DITAWARKAN BEKERJA)
Medan Keperluan Tempat Tinggal perlu dipilih
9. PERAKUAN PEMADANAN KERJA
Medan Nama Pemohon perlu diisi
Medan No. Kad Pengenalan perlu diisi
Maklumat Waris Terdekat
Medan No. MyKad perlu diisi
Medan Nama Penuh perlu diisi
Medan Warganegara perlu dipilih
Medan Hubungan perlu dipilih
Medan Pekerjaan perlu dipilih
Medan Pendapatan Sebulan perlu dipilih
Medan Alamat Tetap perlu diisi
Medan Alamat Tetap perlu diisi
Medan Poskod perlu diisi
Medan Bandar perlu dipilih
Medan Negeri perlu dipilih
Medan Alamat Surat-Menyurat perlu diisi
Medan Alamat Surat-Menyurat perlu diisi
Medan Poskod perlu diisi
Medan Bandar perlu dipilih
Medan Negeri perlu dipilih
PERMOHONAN KAD OKU *(Diisi oleh Pemohon/Ibu/Bapa/Penjaga/Suami/Isteri)
BAHAGIAN C : KEIZINAN MENGELUARKAN MAKLUMAT PERUBATAN
Medan Saya perlu diisi
Medan No. Kad Pengenalan perlu diisi
Medan Hubungan perlu dipillih
Medan tarikh perlu diisi